Velké náměstí 114 - Prácheňské muzeumTyp: Pamětní deska

Věnováno:

Text

Úprava síně královského hradu, městs.archivu a městs.musea provedena r.1902 a 1903, pod dozorem Augusta Sedláčka, historika českého, konservatora, c.k. školního rady a r.1902 zřízeny místnosti pro měšťanské školy péčí zastupitelstva obce král, města Písku Starosta: Karel Lukáš Radní: Patočka K., Michl Jan, Cafourek Vl., JUDr. Štěpán A., Ješina Frant., Losos Frant., Špirhanzl V., Stocký Jan. Členové výboru: Kopecký Th., Tonner Fr., JUDr. Vodička V., Hájek Max, Špitz M., Pakeš Al., Mašek Aug., Ješina Fr., Toman Jan, Burket lad., Bůžek Dom., Kalous Ant., Matzner Jan, Beringer Ant., ješina Jos., Dvořák Jos., Janda Frant., Schwarz Jan, Jílek Jos., Fanfule Rud., Hofman Jan, Nováj Jos., JUDr. Žofka Jos., Wimmer Václ., Kalaš Jan, Bursík Al., Wald Karel. Ředitel měst. úřadů: JUDr. Jos. Uhlíř Měst. inženýr: Frant. Vaň. Vojt. Uher v Písku


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: st. 143/2
Lokalita: Vnitřní město

Adresa

Ulice: Velké náměstí - Prácheňské muzeum

Vlastník

Nemovitost: město Písek
Objekt: město Písek