Janota VojtěchTyp: Pamětní deska

Věnováno: Vojtěch Janota

Text

Vojtěch Janota 1828 - 1907 jeden z nejvýznamnějších národních buditelů a osvětových pracovníků v Písku v 19. stol.: založil časopisy Poutník od Otavy, Otavan Písek


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek