Kálal JanTyp: Pamětní deska

Věnováno: Jan Kálal

Text

Jan Kálal učitel a průkopník moderní české zootechniky. Žil na počátku 20. století


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek