Krejčí AugustinTyp: Pamětní deska

Věnováno: Augustin Krejčí

Text

Augustin Krejčí 1856 - 1926 profesor: autor známých publikací o mineralogii a tělesné výchově: vytvořil cennou sbírku nerostů pro písecké muzeum


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek