Stropnický KarelTyp: Pamětní deska

Věnováno: Karel Stropnický

Text

Stropnický Karel zemř. 1881 – pokrokový vlastenec: zasloužil se o založení Sokola v Písku v r. 1868


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek