Dvořák JosefTyp: Pamětní deska

Věnováno: Josef Dvořák

Text

Josef Dvořák 1840 - 1912 profesor: zasloužil se o písecké školství a popularisaci umění


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek