Fleischmann AntonínTyp: Pamětní deska

Věnováno: Antonín Fleischmann

Text

Antonín Fleischmann 1825 - 1892 klasický filolog: seznamoval českou veřejnost s díly antických spisovatelů


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek