Heyduková Jarmila a LilaTyp: Pamětní deska

Věnováno: Jarmila a Lila Heyduková

Text

Jarmila a Lila Heydukovy dcery spisovatele a básníka zemřely ve stáří 4 let


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek