Kramář JosefTyp: Pamětní deska

Věnováno: Josef Kramář

Text

Josef Kramář 1854 - 1924 profesor: překlady z latiny a řečtiny, prokázal jazykový fond češtiny


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek