Malý RobertTyp: Pamětní deska

Věnováno: Robert Malý

Text

Robert Malý 1878 - 1940 všestranně činný v kulturním dění a propagaci Písku v prvé třetině 20. stol.


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek