Štěpán AntonínTyp: Pamětní deska

Věnováno: Antonín Štěpán

Text

Štěpán Antonín 1860 - 1915 zasloužil se o zvýšení sociální úrovně písecké chudiny: předseda vlasteneckého hudebního spolku „GREGORA“


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 285
Lokalita: Pražské předměstí

Adresa

Ulice: Pražské předměstí

Vlastník

Nemovitost: Římskokatolická farnost Písek (pronajato městu)
Objekt: město Písek