vojenský hřbitov - pěší pluk č 11Typ: Pomník

Instalace: 1917 (odhalen 16.5.1917), c. a k. pěší pluk č.11

Text

1914 – 1918 věnuje hrdinům c. a k. pěš. pl. č. 11


Kde hledat

Katastr: Písek
Parcela: poz. 587/2
Lokalita: Pražské předměstí - vojenský hřbitov

Adresa

Ulice: Čížovská – u průmyslové zóny

Vlastník

Nemovitost: město Písek
Objekt: město Písek