Chytrá veřejná hromadná dopravaDatum: 17.05.2017 Kategorie: Realizované projekty

Cestující v Písku se dočkají kvalitnějších služeb veřejné hromadné dopravy. Cílem projektu je výrazně zvýšit jejich informovanost a přehlednost městské hromadné dopravy. Řešení se bude týkat organizace dopravy i vybavení informačními prvky uvnitř i vně vozidel.


V první fázi je naplánováno vybavit 19 vybraných zastávek MHD informačními prvky, které budou cestující informovat o odjezdech spojů, případném zpoždění i mimořádných situacích. Město Písek spolupracuje se společností Busem na vybavení těchto zastávek i vozidel MHD, aby bylo možné získávat aktuální data z provozu a díky tomu předávat cestujícím aktuální informace.

Cílem dalších fází projektu je zefektivnit a zpřehlednit informace o jednotlivých spojích veřejné hromadné dopravy a nabídnout i alternativní dopravní řešení k individuální automobilové dopravě. Podstatným pilířem tohoto kroku je začlenění cyklistické dopravy do veřejné dopravy ať už individuální (vytváření nových odstavných míst pro kola) nebo organizované cyklodopravy, tzv. bike-sharing.