Představili Písek v roce 2025 - Písecká Smart kancelář navrhuje moderní linkové vedení, energeticky pozitivní čtvrť a nové digitální služby pro obyvateleV pátek 16. listopadu se v zasedací místnosti Městského úřadu Písek konalo veřejné projednání návrhů koncepcí „Rozvoj Smart City Písek" organizační složky Smart Písek. Byly zde prezentovány dokončené či aktuální projekty a výhledy v oblastech mobility, energetiky a informačních technologií do roku 2025.


Setkání s občany se zúčastnili všichni členové Smart Písek, kteří pohovořili o odvětvích, jimž se po dobu činnosti kanceláře věnují, starostka města Eva Vanžurová, ve velkém počtu přišli členové České pirátské strany, z jejichž iniciativy na místě vzešlo několik podnětů a dotazů a nechyběla ani veřejnost. Prezentované koncepce byly přijaty velmi pozitivně a s nadějí, že dojde k jejich realizaci.

Vedoucí organizační složky Ing. Vladimír Zadina nejprve přítomným představil náplň práce a strukturu organizačního týmu, aby na něj s úvodním a pro Písek velice důležitým tématem navázal garant oblasti mobilita Ing. Patrik Horažďovský.

Patrik Horažďovský hovořil především o širších dopravních vztazích, individuální automobilové dopravě a jejím zefektivnění, o dopravě v klidu, cyklistice i pěší dopravě, sdílené či bezemisní dopravě, a hlavně o připravovaných aktualizacích v písecké městské hromadné dopravě.

Prezentace Patrika Horažďovského: https://smart.pisek.eu/data/files/31/6x161118mobilita.ppsx

Vyjádřete se k úpravám i vy. Podílejte se na vzniku atraktivní MHD

Úpravy se týkají jednotlivých linek MHD a jejich jízdních řádů. Dojde k zeštíhlení celkového počtu linek z jedenácti na šest a ke zpřehlednění pohybu autobusů ve městě. Navrhované změny si je možné prohlédnout a zároveň komentovat na webových stránkách Smart Písek: https://smart.pisek.eu/pilire-a-projekty/mhd.html.

Garantem oblasti energetika je v písecké Smart kanceláři Ing. Jiří Tencar, Ph.D. Jeho doménou jsou chytré budovy a jejich udržitelnost. Do škatulky energetika též spadá velký evropský projekt +CityxChange, jehož cílem je vytvořit energeticky pozitivní čtvrtě, změnit legislativu a umožnit obchodování s přebytečnou elektrickou energií mezi lidmi ze sousedství bez zásahu centrálního výrobce a distributora.

Prezentace Jiřího Tencara: https://smart.pisek.eu/data/files/31/7x181112energetika.ppsx

Na závěr svou činnost v oblasti informačních technologií představil PhDr. Miloš Prokýšek, Ph. D. Předmětem této prezentace byly informační systémy města a jejich zefektivňování, OpenData a přístup k nim či nové způsoby komunikace mezi radnicí a občany prostřednictvím projektu eGovernment.

Prezentace Miloše Prokýška: https://smart.pisek.eu/data/files/31/5x161118infrastruktura.ppsx

Chceme znát názor obyvatel města

Občané, kteří se veřejného projednání zúčastnili, ale i všichni ostatní nyní mohou jednotlivé koncepce i navrhované změny v MHD Písek připomínkovat. Podněty (mohou být zasílány na e-mail: smart@mupisek.cz) budou posouzeny a ty zajímavé a přínosné do koncepcí zapracovány. Upravené koncepce budou následně prezentovány na 2. veřejném projednání, které se uskuteční 17. prosince v 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Písek v Budovcově ulici.