Komunitní energetikaDatum: 15.06.2021 Kategorie: Projekty v realizaci

Komunitní energetika je pojem, který se objevuje čím dále častěji. A co se za ním skrývá? Jednoduše společná výroba a spotřeba elektrické či jiné energie.


Komunitní energetika

Komunitní energetika, resp. energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity. Velká výhoda pro komunitní energetiku je v tom, že pokud to legislativa dovolí, neplatí místní obyvatel za silovou ani distribuční složku vyrobené energie a cena je pak výrazně nižší.

Komunitní energetika v Česku?
I když je tematika komunitní energetiky jednou z priorit Evropské unie, česká vláda tyto příležitosti prakticky ignoruje nebo reaguje velmi pomalu. Až počátkem roku 2021 se začíná mluvit o podpoře ze strany státu přes tzv. Modernizační fond, kde je vyčleněno na Komunitní energetiku pouhých 1,5 %, tedy přibližně 2,1 miliard Kč z celkového objemu 150 miliard. 
V situaci, kdy téma klimatické krize rezonuje v celé Evropské unii a urychleně probíhá nahrazování fosilních zdrojů obnovitelnými a jednotlivé státy se zavazují k dosažení výrazného poklesu produkce skleníkových plynů do roku 2030 a k uhlíkové neutralitě do roku 2050 je snaha českého státu chabá. Situace ukazuje, že do budoucna tato radikální změna je možná jen při zapojení lokálních, distribuovaných zdrojů kterým komunitní energetika bez pochyb je.

V současnosti se kancelář Smart Písek pokouší oslovit všechny subjekty, které o dané téma mají zájem a aktivně s nimi komunikovat a rozvíjet další spolupráci v této oblasti. Pokud Vás téma komunitní energetiky zaujalo a rádi byste s námi spolupracovali, zaregistrujte se přes online formulář.

Chci vědět víc!

Dne 31.5.2021 proběhl seznamovací online seminář věnovaný této problematice.

Hlavní témata online semináře a prezentující:

Fotovoltaika jako služba + uplatnění fotovoltaických systémů na městských budovách a budovách SVJ
JAN KRÁČMAR, projektový manažer, ČEZ ESCO
VLADIMÍR TYLŠAR, odborný poradce, ČEZ ESCO

Fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla + představení hotových projektů, návrhů řešení a reálný provoz
ADAM KLOSE, ředitel společnosti, GREENWATT
MARTIN NEJDL, obchodní ředitel, GREENWATT

Informační systém pro správu nemovitosti + evidence spotřeby médií a jejich přeúčtování + sledování energetické náročnosti + technologický pasport
MARTIN STIBOR, technický ředitel, SKYCOM

Všem děkujeme za účast a těšíme se na rozvoj komunitní energetiky v Písku!