EnergetikaPilíř „Inteligentní energetika a služby“

Město Písek má již nyní velmi dobrou pozici v oblasti vodního hospodářství a zásobování teplem. Rozsáhlá plynofikace snižuje zátěž životního prostředí z lokálních topenišť. Imisní limity pro ochranu zdraví jsou přesto překračovány. Okolí Písku disponuje množstvím obnovitelných (volatilních) zdrojů energie, včetně unikátní městské vodní elektrárny (její výkon je však malý). Příležitostí je proto zejména další zapojení obnovitelných zdrojů energie do městské energetiky, inteligentní řízení městských služeb, implementace energeticky úsporných opatření. V této oblasti má ale již město zkušenosti s konceptem EPC, a to v objektech ve svém vlastnictví.

Pilíř „Inteligentní energetika a služby“ nabízí v prostředí města Písku zejména následující příležitosti pro rozvoj:

  • Inteligentní měření a řízení spotřeby energie, včetně energetického managementu budov a hledání energeticky neúspornějších řešení
  • Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich bezpečná integrace do městské energetické sítě
  • Využití moderních technologií pro minimalizaci ekologických škod při výrobě elektřiny a tepla
  • Inteligentní řízení městských služeb s cílem co nejefektivněji hospodařit s energiemi a přírodními zdroji, např. instalací energeticky úsporného veřejného osvětlení, efektivním odpadovým hospodářstvím a hospodařením s vodou

Seznam projektů:

» ÚSPORNÁ OPATŘENÍ NA OBJEKTECH V MAJETKU MĚSTA FORMOU EPC

» TEPELNÁ A ODPADOVÁ KONCEPCE MĚSTA

» ENERGETICKÝ PORTÁL MĚSTA