ICT InfrastrukturaPilíř „Integrované infrastruktury a ICT“

 Město Písek využívá rozmanité informační systémy, které jsou prozatím zaměřeny na vnitřní administrativu města a jeho správu. Žádný z těchto systémů nedává aktuální informace o chování městských subsystémů či neumožnuje přímou interakci mezi procesy města a jeho občany. Filosofie konceptu Smart City naopak předpokládá vůči občanům a návštěvníkům otevřenost ve využívání informačních technologií a zároveň usiluje prostřednictvím ICT o integraci infrastruktury a procesů v energetice, dopravě a městských službách. Integrace interních a externích systémů je však nerozvinutá a neumožňuje rozvoj aplikací třetích stran.

Pilíř „Integrované infrastruktury a ICT“ nabízí v prostředí města Písku zejména následující příležitosti pro rozvoj:

  • Zavedení principu Otevřených dat (OpenData) a bezplatného zpřístupnění dat a informací z nejrůznějších informačních systémů města • Sjednocení a zjednodušení komunikace mezi občany a městem formou jednotné identifikace a autentifikace
  • Inteligentní platební systémy v městských službách využitím tzv. Písecké karty, která vedle jízdenky může sloužit k úhradě parkování a dalších městských služeb (např. bikesharing)
  • Podpora rozvoje Internetu věcí (IoT) a automatizace činností prováděných městem Písek
  • Monitorovací a bezpečnostní systémy pro ochranu majetku a občanů ve městě, včetně požární signalizace a monitoringu stavu životního prostředí
  • Monitorovací a diagnostické systémy pro včasnou detekci poruch v městské infrastruktuře
  • Informační systémy pro ochranu a monitoring vážně nemocných a zdravotně postižených občanů
  • Přechod na cloudové technologie a optimální využívání informačních technologií

Seznam projektů:

» ENERGETICKÝ PORTÁL MĚSTA A OPEN DATA

» Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT (IROP 28)