Chytrá veřejná hromadná dopravaDatum: 01.05.2017 Kategorie: Doprava

Cestující v Písku budou mít prospěch ze zlepšení hromadné dopravy. Cílem projektu je zvýšit jejich povědomí a porozumění veřejné dopravě. Problém bude řešen organizací dopravy a zajištěním informačních prvků uvnitř i vně vozidel.


V první fázi budou na 19 zastávkách MHD instalovány informační prvky pro informování cestujících o odjezdech, předpokládaných zpožděních a mimořádných událostech. Město Písek spolupracuje s Busem na vybavení těchto zastávek a vozidel MHD tak, aby bylo možné získávat aktuální dopravní data a v důsledku toho aktuální informace předávat cestujícím.

Následující fáze projektu zefektivní a zpřehlední informace o jednotlivých spojích MHD a poskytnou alternativy k soukromé automobilové dopravě. Zásadní součástí tohoto kroku je integrace cyklistické dopravy do hromadné dopravy, ať už individuální (vývoj nových parkovacích míst pro kola), nebo organizovaná (tzv. bike-sharing).