EnergetikaZavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001

Datum: 24.07.2020 Kategorie: Energetika

Účelem projektu je zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu i řízených organizací. Toho je docíleno především vytvořením dedikované pozice energetického managera, formalizací a zavedením procesů energetického managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy.

Přečíst celé ⇾

SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Datum: 18.10.2019 Kategorie: Energetika

Město Písek přistoupilo v roce 2017 k Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, sdružuje tisíce místních i regionálních samospráv. Jedním ze závazků v rámci tohoto paktu je vypracovat do 2 let Akční plán pro udržitelnou energii a klima.

Přečíst celé ⇾

+CityXChange

Datum: 13.11.2018 Kategorie: Energetika

Písek se stal součástí společenství sedmi evropských měst, které uspělo před Evropskou komisí s ambiciózním projektem +CityxChange, jehož záměrem je decentralizace obchodování s elektrickou energií.

Přečíst celé ⇾

Úsporná opatření na objektech v majetku města formou EPC

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Energetika

Město Písek má ve svém vlastnictví řadu objektů. Už od roku 2013 řadě z nich realizuje úsporná opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting), založenou na modernizaci energetických systémů s využitím soustavného energetického managementu. V současné době metodu EPC využívají písecké základní školy, budova radnice, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka, sladovna či zimní stadion.

Přečíst celé ⇾

Tepelná a odpadová koncepce města

Datum: 01.05.2017 Kategorie: Energetika

Zásadním dokumentem v oblasti nakládání s energiemi je schválená Tepelná koncepce města Písek, na které se průběžně pracovalo celý minulý rok. Zpracování tepelné koncepce bylo zpracováno s ohledem na posouzení různých variant investic do ekologizace provozu, tj. především využití biomasy.

Přečíst celé ⇾