Zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001Datum: 24.07.2020 Kategorie: Energetika

Účelem projektu je zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu i řízených organizací. Toho je docíleno především vytvořením dedikované pozice energetického managera, formalizací a zavedením procesů energetického managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy.


ISO 50001 je nový mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systém managementu energií. Požadavky certifikace ISO 50001 vám pomohou zavést systém, který identifikuje oblasti s vysokým energetickým výdajem, zaměří se na snížení těchto energetických výdajů a zefektivní využívání energií – energetickou účinnost.

Je to první globální standard, který přichází po standardu EN 16001 (Systém Managementu hospodaření s energií) a ISO (Internatinal Organisation for Standartisation) předpokládá, že při globální implementaci ISO 50001 lze ušetřit až 60% světové energie.