Chytrá parkovištěDatum: 01.05.2017 Kategorie: Doprava

Město Písek má v plánu postupnou rekonstrukci parkovišť a jejich zapojení do elektronického parkovacího systému, který by měl řidiče nejen informovat o volných parkovacích místech, ale dokázal by je na jednotlivá parkoviště i navádět. Pro běžné parkovací stání přímo v ulicích je pak v plánu pořídit elektronický systém, který vypočítá pravděpodobnost volného místa v konkrétní ulici.


Pomáhat v parkování by řidičům měla i parkovací aplikace určená pro chytré mobilní telefony.

 První vlaštovkou jsou „smart“ řešení zapracovaná do projektu Rekonstrukce ulice Svatotrojická, jejíž součástí je i rekonstrukce a rozšíření navazujícího stávajícího parkoviště na Výstavišti, vybudování autobusového terminálu a instalace nabíjecí stanice pro nabíjení elektromobilů. Počítá se rovněž s elektronickým parkovacím systémem.

Navržené řešení parkovacích ploch v prostoru ulice Na Výstavišti vychází z podélné osy píseckého Výstaviště, kdy za pomoci tří ulic rovnoběžných s touto osou a na ní kolmých parkovacích stání dochází k optickému otevření průhledu celého území. Dvojice symetricky umístěných chodníků v těsné blízkosti obvodových komunikací podélnou osu kopíruje a propojuje pro pěší prostor Výstaviště s promenádou u řeky Otavy a Kamenným mostem. Na východním konci území u stávající řady vzrostlých lip je navržené doplňkové parkovací stání rovnoběžné s touto alejí, lemované chodníkem propojujícím, ale také zároveň uzavírajícím řešené území.

V těsné blízkosti parkovacích stání na jižní straně Výstaviště u veřejných záchodů je vytvořen u obvodové pozemní komunikace záliv pro autobusový terminál na dva autobusy. Jeho umístění v bezprostřední návaznosti na systém chodníků lemujících parkovací stání umožňuje v kombinaci s nově navrženým chodníkem mezi Svatotrojickou ulicí a říční promenádou bezproblémové pěší propojení s historickou částí města.

Posledními změnami jsou nově vznikající parkovací stání v předpolí areálu Svatotrojického hřbitova a před restaurací Kozlovna. Pro ucelený dojem řešeného území je návrh doplněn výsadbou zeleně.

Novým návrhem dojde k navýšení o 45 stání pro osobní automobily. Hotovo má být v srpnu tohoto roku.