Nové MHD v PískuDatum: 27.01.2021 Kategorie: Doprava

Nové autobusy začnou v Písku naplno jezdit od 13. prosince, odkdy budou zároveň platit nové jízdní řády. Ve stejný termín se také spustí nový systém linkového vedení autobusů, který přinese například zjednodušení jízdních řádů a snížení počtu linek z jedenácti na šest.


Od poloviny prosince budou v provozu čtyři jedenáctimetrové elektrobusy, každý s kapacitou 86 cestujících, a jeden osmimetrový pro 51 pasažérů. Menší autobus bude obsluhovat linku jedoucí do centra města, na které by měla být obnovena zastávka na Velkém náměstí. Autobusy na zemní plyn mají kapacitu 85 osob.

Od 18.1.2021 došlo k drobné změně v MHD Písek, která byla proklamována jako prvotní etapa důležitější úpravy. Druhá etapa změn upravující vážnější nedostatky, které byly v provozu shledány a zároveň připomínkovány cestujícími, bude uvedena do provozu 15. 2. 2021 a řeší většinu připomínek a problémů, které se v síti MHD v Písku objevily. Stále je zachován původní koncept, došlo však k posunu jízdních dob mezi některými zastávkami. Tento posun je způsoben nejzásadnější připomínkou, jíž je zpožďování spojů v síti MHD. Muselo dojít ke změně oběhů vozidel, a tedy i k drobnému posunu časů odjezdů. Posuny časů ale byly také spojeny s požadavky cestujících. Věříme, že jim budou tyto časy více vyhovovat.

Nový koncept MHD v Písku je v provozu několik týdnů. Přestože není možné za tak krátkou dobu vytvářet relevantní závěry, lze na základě zpětné vazby od cestujících, z pozorování a kontrolních jízd nalézt několik úskalí v provozu. Ta budou odstraněna drobným zásahem do jízdního řádu linek již od pondělí 18. ledna. „Nezaznamenali jsme výrazné množství zpětné vazby od cestujících, přesto jsou všechny jejich připomínky zaznamenávány do databáze, vyhodnocovány a váhově ohodnoceny. Z tohoto vyplývá i plán postupných úprav, které jsou malého rozsahu. Drobné změny budou realizovány podle harmonogramu, k prvním dojde již 18. ledna, další budou v plánu přibližně od února a zbylé úpravy, pokud budou nutné, se plánují až po důkladném vyhodnocení, tedy při změně jízdních řádů v červnu nebo prosinci,“ řekl garant mobility organizační složky Smart Písek Patrik Horažďovský.

V provozu jsou v Písku čtyři jedenáctimetrové elektrobusy, každý s kapacitou 86 cestujících, a jeden osmimetrový pro 51 pasažérů. Menší autobus bude obsluhovat linku jedoucí do centra města, na které by měla být obnovena zastávka na Velkém náměstí. Autobusy na zemní plyn mají kapacitu 85 osob.

Připomínky k novým jízdním řádům je možné poslat na e-mail mhd@mupisek.cz nebo zavolat na telefonní číslo 382 330 643, kde je záznamník, na který se sdělení nahraje a vzkaz bude postoupen odpovědným pracovníkům.