ProjektySECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Datum: 21.06.2021 Kategorie: Projekty v realizaci

Město Písek přistoupilo v roce 2017 k Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, sdružuje tisíce místních i regionálních samospráv. Jedním ze závazků v rámci tohoto paktu je vypracovat do 2 let Akční plán pro udržitelnou energii a klima.

Přečíst celé ⇾

Klimatolog města Písek

Datum: 16.06.2021 Kategorie: Plánované projekty

Účelem projektu je, aby se město naučilo efektivně pečovat o klima ve svém intravilánu i extravilánu a co nejvíce mírnilo negativní jevy spojené se současnou urbanizací. Péče o klima v rámci města je důležitým ukazatelem kvality života a neměla by být do budoucna opomíjena, proto na podnět organizační složky vznikne pozice městského klimatologa, do jehož gesce bude tato činnost spadat.

Přečíst celé ⇾

Pilotní projekt: zelené střechy v Písku

Datum: 14.04.2021 Kategorie: Plánované projekty

Dne 6.5.2021 došlo zastupitelstvem města ke schválení strategického dokumentu SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima, kde jedním z bodů naplnění tohoto dokumentu je realizace pěti pilotních projektů zelených střech na stávajících i nových střechách.

Přečíst celé ⇾

Švédské stromy

Datum: 14.03.2021 Kategorie: Plánované projekty

Jedná se o novou metodu sázení městské zeleně zaměřenou na stromy. Kancelář Smart Písek převzala tuto myšlenku ze Švédska kde se touto problematikou zabývají již několik let.

Přečíst celé ⇾

Climathon 2020

Datum: 14.11.2020 Kategorie: Projekty v realizaci

Climathon je celosvětová akce, která se každoročně koná 13. listopadu současně ve více než sto padesáti světových metropolích. Jedná se o hackathon zaměřený na problematiku klimatických změn. Na této akci se setkají lidé s nadšením a schopnostmi řešit výzvy, s nimiž se města potýkají.

Přečíst celé ⇾

Pakt starostů a primátorů

Datum: 15.12.2017 Kategorie: Realizované projekty

Pakt starostů a primátorů je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují.

Přečíst celé ⇾